>

Medware.net LIS

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi

Medware-Lis Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS), hastane laboratuvarlarının tüm bilgi yönetim ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış, bilgi işlem sürecinin daha kolay ve daha etkin kontrol edildiği, daha hızlı ve daha verimli iş akışının sağlandığı bir bilgi yönetim sistemidir.

LBYS Bilgi Yönetim sistemlerine bağlı tüm laboratuvar cihazları tümleşik olarak çalışır. LBYS, analizörlere gönderilen ya da alınan verileri anlamlı hale dönüştürerek en uçtaki kullanıcıya ve hastaya kadar ulaştırıyor. Bir merkezdeki farklı laboratuvarları birbirine bağlıyor, birden fazla merkez ve bu merkeze bağlı laboratuvarlar tek bir sistem içinde çalışabiliyor. Hekimlerin yaptıkları istemler eş zamanlı olarak laboratuvar bilgisayarlarında görüntüleniyor. Tetkik istekleri, ilgili bölümlere otomatik olarak iletiliyor. LBYS ile manuel test işlemleri bütünüyle ortadan kaldırılıyor.

Laboratuvar cihazlarından otomatik olarak alınan sonuçlar dışında manuel olarak çalışılan testlerin, hastane dışı laboratuvarlardan gelen laboratuvar sonuçlarının sisteme girişi sağlanabiliyor. Böylelikle manuel test sonuçları da kayıt altına alınarak saklanmasına ve sistemden istenilen zamanda takip edilmesine olanak sağlanıyor. Laboratuvar cihazlarının testleri ne kadar doğrulukla çalıştıklarını kontrol etmek için Kalite Kontrol Sistemi kullanılıyor. Belirlenen tarih aralıklarına, referans değerlerine, seviyelerine ve benzeri parametrelere göre kalite kontrol sonuçları belirlenen parametrelere göre görüntülenebilir.